‘Children’s Safety Classes’

Na de eerste kennismaking met Interact Cherkasy (Oekraïne) werd onder leiding van onze sponsorclub Rotary Gent-Zuid en Rotary Cherkasy gestart met het uitwerken van een concreet projectplan.

Het is de bedoeling om voor Oekraïnse kinderen ‘les’modules te gaan ontwikkelen waarin ze leren wat de gevaren van mijnen, boobytraps en niet-ontplofte munitie zijn, dat ze leren hoe ze moeten schuilen, hoe ze hulpdiensten kunnen verwittigen en hoe ze zelf hulp kunnen bieden.

Het speciale aan dit project is dat we dit gaan doen voor kinderen in de leeftijden tussen 6 en 12 jaar oud. Kinderen uit het lager onderwijs dus.

Het project is voor ons heel interessant en uitdagend omdat we kennis maken met de andere cultuur, met de taalperikelen (niet iedereen verstaat Engels) en dat we ook kunnen samenwerken met leden van onze Rotaract Ghent en Rotary Gent-Zuid clubs.

De vergaderingen verlopen via videolink en vooral ook via “de cloud”.