Interact is een wereldwijze organisatie van clubs met een maatschappelijk doel, die zich richt op jongeren van 12 tot 18 jaar. Interact is deel van Rotary International.

Interact est une organisation mondiale de clubs à vocation sociale, axée sur les jeunes de 12 à 18 ans. Interact fait partie du Rotary International.

10

Bringing young people together

Interact heeft tot doel dynamische jongeren samen te brengen om sociale topprojecten te realiseren.
World

Make a Difference

Interact Clubs werken aan lokale en internationale projecten binnen 7 sociale focusgebieden.
You

Self-development

Interact is ook een wereldwijde community waarbinnen levenslange internationale vriendschappen ontstaan.

Enkele aspecten van Interact

01

Organiseren

Als lid van een Interact Club leer je hoe projecten te organiseren en hoe binnen de eigen vereniging en met andere samen te werken.
02

Vertegenwoordigen

Je leert de internationale Rotary organisatie vertegenwoordigen en de doelstellingen van je eigen Interact te verspreiden.
03

Doen

De focus van de acties van Interact is DOEN.
Concrete actie, het verschil maken.
04

Teams maken

In lokale projecten wordt samengewerkt met lokale verenigingen en overheden, in het internationale project steken we grenzen over.
05

Vriendschappen bouwen

Het samenzijn laat toffe, diepe en levenslange vriendschappen ontstaan.
06

De wereld zien

Rotary International biedt via de jeugdprogramma's allerhande uitwisselingsprojecten naar quasi alle landen ter wereld.

Wat praktische informatie


  1. De werking van Interact Clubs wordt bepaald door internationale Rotary standaarden.

  2. Hierbij wordt rekening gehouden met specifieke nationale regels die verband houden met bescherming van minderjarigen.

  3. Een Interact Club staat onder toezicht en bescherming van een jeugdcoördinator van een Rotary Club; in ons geval Gent-Zuid.

  4. Deze jeugdcoördinator is hiervoor specifiek opgeleid en gecertificeerd en dient jaarlijks een Getuischrift van Goed Gedrag en Zeden voor te leggen.

  5. Op deze website en in onze werking hebben we bijzondere aandacht voor de kwetsbaarheid van minderjarigen, waardoor u hier bijvoorbeeld quasi geen foto's zal vinden waarop onze leden herkenbaar zijn (tenzij met toestemming).