Een voor de hand liggend internationaal project

Onze moederclub RC Gent-Zuid fungeert al sinds het begin van de Oorlog in Ukraine als coördinatiepunt voor hulpverlening aan de getroffen bevolking en op die manier zijn er heel frequente contacten met onze Rotarische vrienden in Ukraine.
Vanuit die contacten kwam het idee om ‘iets’ te doen met Interact-ers van dat land en na wat overleg kwam het idee om ontmijning als thema te nemen.
Grote delen van het grondgebied dat bezet werd door Russische troepen liggen vol met landmijnen en op andere plaatsen zijn er talrijke niet-ontplofte artilleriegranaten, bommen, …
De bevolking, de landbouw, snel vervoer over landwegen, … alles en iedereen is getroffen door die landmijnen.
De dreiging is mogelijks nog groter voor kinderen en jongeren die veel minder vlug springtuigen zullen herkennen en zich ook wagen op plaatsen waar volwassenen niet komen.
We hebben daarom contacten gelegd met Interact van Kyiv en Cherkasy en hopen van zodra de situatie wat stabiel is, concrete acties te kunnen uitwerken.

One thought on “Een voor de hand liggend internationaal project

Comments are closed.