Lokale projecten

Rotary heeft internationaal 7 focusgebieden bepaald. Dat zijn de hoofdthema’s waarond we werken.
Onze stichtende club Gent-Zuid waar we mee samenwerken heeft uit die focusgebieden zelf 5 domeinen gekozen waarrond gewerkt wordt. Deze staan in het strategisch plan van deze club en omwille van onze samenwerking zijn dit ook onze prioritaire domeinen:

  1. Kinderarmoede
  2. x
  3. Duurzaamheid, milieu en crisis management
  4. Digitale kloof

Al de acties van onze Interact houden dan ook verband met één van deze domeinen én moeten een link hebben met Zele. Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat we steeds projecten dienen te doen binnen de eigen gemeente, maar dit zal in alle geval waarschijnlijker zijn dan een actie in Veurne of Bütgenbach.

Een projectidee?

Indien u vanuit een school, een sociale organisatie of gewoon als burger een idee heeft voor een actie, stuur ons dan de basisinformatie via ons contactformulier.