Meer informatie over Interact

Een Interact club

Interact is gebaseerd op de werking van lokale Clubs.
Een ‘club’ is de vereniging van leden, waarvan de werking bepaald wordt door bepaalde minimale regels.
Interact Clubs kunnen zich vormen rondom een (middelbare) school of kunnen gevormd worden op geografische basis (zoals bij ons het geval voor Zele).

Een Interact club heeft een set van regels, die vastgelegd zijn in de statuten.
Sommige van deze regels hebben betrekking op de interne organisatiestructuur, de manier waarop acties kunnen opgezet worden, hoe leden worden toegelaten en dergelijke.

Onze stichtende club: Gent-Zuid

Onze Interact club werd opgericht door het Bestuur van de Rotary Clug Gent-Zuid.
De stichtende club blijft een verantwoordelijkheid houden, want zorgt voor de verbinding naar de Rotary International organisatie en help bij de organisatie van en het toezicht op de activiteiten van de minderjarige leden.